Informatika u medicini

Informatička rješenja u medicini specifična su zbog naravi djelatnosti.

Zahtjeva se jednostavan ali i siguran pristup podacima neovisno o lokaciji zdravstvenog djelatnika. 

Medicina i telemedicina najmodernija su informatička dostignuća u zdravstvu te osiguravaju brzu obradu pacjenata, te međusobnu suradnju zdravstvenog osoblja.

Projektiramo i posredujemo od početka ugovaranjem informatičkih programa, osiguranja resursa, te implementacijom po sistemu ključ u ruke.

Održavanje sustava bitna je karika u svakom poslovnom procesu. U medicini smo prepoznali potrebu održvanja i ukljanjanja eventualnih grešaka – odmah po vašem zahtjevu.

Za vas smo osigurali rezervnu opremu, pa ako se kvar ipak dogodi i ne može se riješiti na lokaciji, vašu opremu odmah mijenjamo zamjenskom.

Dok se vi brinete za zdravlje, mi se brinemo o vama.

Nakon popravka vaše opreme u prostorijama našeg servisa, istu vam vraćamo i vršimo završna podešavanja.

Reference

MCS Grupa d.o.o. vodeći je hrvatski proizvođač informacijskih sustava u zdravstvu od 1999. godine.